منشور حقوق بيمار

دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .
اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .
حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .
ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار ( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد .
دسترسي به نظام كارامد رسيدگي به شكايات حق بيماراست .

پیام مدیرعامل


اينجانب بعنوان مدیر عامل و نماینده هیات مدیره که مسئولیت مدیریت کلان بیمارستان را بر عهده دارم بر خود لازم می دانم ، با توجه به رسالت و وظيفه ذاتی بیمارستان و چشم انداز تعیین شده ، توسعه مديريت و بیمارستان را بر اساس موارد برنامه استراتژیک ، و به ويژه استقرار نظام کیفیت بیمارستانی که بر اساس الگوی اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در کشور در حال اجرا است در تمامی بخشها و واحد ها اجرا نمایم . به همين مناسبت لازم است که کليه مديران و کارکنان واحدهای مختلف و ذينفعان خارج از بیمارستان ، از راهبردهای تعیین شده در برنامه استراتژیک مطلع باشند و این راهبردها را مبنای تصمیم گیری بعنوان سند کلان ابلاغی بیمارستان ، که در راستای سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ايران می باشد قرار دهند .​​​​​​​

ما برآنيم تا با بهره گيري از استانداردهاي مراقبتي و درماني و با تاكيد بر ارائه خدمات ايمن و بيمارمحور، تا سال 1410يكي از برترين بيمارستانهاي خصوصي شهر تهران باشيم.

چشم انداز

 بیمارستان صدر ( به آفرین ) مطابق فلسفه وجودی  خود و سیاست های کلان حوزه سلامت کشور  در نظر دارد در راستاي تامين و ارتقاء سطح سلامت جامعه ، خدماتي ايمن با رعايت استانداردهاي انساني و تجهيزاتي در فضائي مبتني بر همدلي، احترام ، پاسخگوئي مهربانانه و برگرفته از آخرين دستاوردهاي علمي ارائه نمايد.

رسالت

بیمارستان صدر ( به آفرین ) یک بیمارستان جنرال با گرایش چشم است .  این بیمارستان  با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و  بخش خصوصی اداره می شود و توانسته همواره یکی از بیمارستانهاي موفق در ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی در خدمت بیماران بویژه بیمارن چشم باشد
آنچه که این بیمارستان را با دیگر مراکز درمانی متمایز می نماید حضور اساتید و متخصصین صاحب نام رشته های مختلف پزشکی بویژه چشم  ، ارائه خدمت برای خانواده بزرگ بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی  و قرارگرفتن در منطقه شهری مناسب می باشد و بنا دارد در آینده ای نه چندان دور بخشهای منحصر به فردی در درمان بیماریهای چشم  راه اندازی نماید

ادامه مطلب