​​​​​​​اعتباربخشی

سند راهبردي سالهاي 1393 - 1400:
برنامه ريزي استراتژيك اصولاً يك نگرش و نقشه راه آينده است كه متضمن تعهد به عمل بر مبناي انديشه و تفكر آينده نگر مي باشد كه با برنامه استراتژيك مي توان در جهتي صحيح حركت نمود . سند راهبردي بيمارستان توسط مديران راهبردي ، اجرائي و واحد بهبود كيفيت پس از تعيين اهداف كلان ، رسالت و چشم انداز براي دستيابي به ارتقاء‌ مستمر كيفيت خدمات ارائه شده انجام گرديده است .
 
رسالت بيمارستان :
بیمارستان صدر ( به آفرین ) مطابق فلسفه وجودی خود و سیاست های کلان حوزه سلامت کشور  رسالت ، وظیفه و ماموریت خود را به شرح ذیل تعیین نموده است :
 
ارائه با كيفيت ترين خدمات درماني همراه با رعايت حقوق گيرندگان خدمت با اولويت بيمه شدگان تامين اجتماعي
 
چشم انداز بيمارستان  :
بیمارستان صدر ( به آفرین )  بنا دارد با  توکل به قدرت لایزال پروردگار و با بهره گیری از تمامی امکانات  و منابع در اختیار خصوصا سرمایه ارزشمند اعتبار ، پزشکان فرزانه و کار کنان توانمند و متخصص و تلاش گروهی  تا سال 1400 به جایگاه ذیل دست یابد :
 
 برترين بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکی در تعامل با سازمان تامين اجتماعي تا سال 1400
 
اهداف استراتژیک بيمارستان صدر ( به آفرین )
بیمارستان  صدر ( به آفرین )  ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  تخصصی و فوق تخصصی خود را  برای دستیابی به چشم انداز تغیین شده  را بر اساس اهداف کلان و استراتژیک ذیل  در الویت قرار داده و تا سال 1400دستیابی به اهداف زیر را مبنای تصمیم گیریها و توسعه قرار خواهد داد .
1. پیــاده ســازی اســتـانـداردهای بیمارستانی( اعتبار بخشی )همگام با نسل سوم سنجه‌ها
2. افزایش ایمنی بیماران
3. ارتقاء و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده
4. ارتقاء رضایتمندی بیماران و كاركنان
5. افزایش بهره وری و صرفه جویی

 
 
​​​​​​​