اينجانب بعنوان مدیر عامل و نماینده هیات مدیره که مسئولیت مدیریت کلان بیمارستان را بر عهده دارم بر خود لازم می دانم ، با توجه به رسالت و وظيفه ذاتی بیمارستان و چشم انداز تعیین شده ، توسعه مديريت و بیمارستان را بر اساس موارد برنامه استراتژیک ، و به ويژه استقرار نظام کیفیت بیمارستانی که بر اساس الگوی اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در کشور در حال اجرا است در تمامی بخشها و واحد ها اجرا نمایم . به همين مناسبت لازم است که کليه مديران و کارکنان واحدهای مختلف و ذينفعان خارج از بیمارستان ، از راهبردهای تعیین شده در برنامه استراتژیک مطلع باشند و این راهبردها را مبنای تصمیم گیری بعنوان سند کلان ابلاغی بیمارستان ، که در راستای سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ايران می باشد قرار دهند .

بیمارستان صدر ( به آفرین ) مطابق فلسفه وجودی خود و سیاست های کلان حوزه سلامت کشور رسالت ، وظیفه و ماموریت خود را به شرح ذیل تعیین نموده است :
ارائه ايمن ترين خدمات تشخيصي و درماني چشم با الويت پذيرش بيمه شدگان تامين اجتماعي

بیمارستان صدر ( به آفرین ) بنا دارد با توکل به قدرت لایزال پروردگار و با بهره گیری از تمامی امکانات و منابع در اختیار ، خصوصا سرمایه ارزشمند اعتبار پزشکان فرزانه و کارکنان توانمند و متخصص و تلاش گروهی تا سال 1400 به جایگاه ذیل دست یابد :
برترين بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکی در تعامل با سازمان تامين اجتماعي تا سال 1400