خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به هم‌میهنان عزیز بکوشیم.
نظرات ارسالی از جانب کاربران، توسط مدیرعامل بیمارستان بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت خدمات بیمارستان صدر به آفرین اقدام خواهد شد.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.