بهداشت محيط


 

مسئول واحد بهداشت محيط : مهشيد حقيقي - كارشناس ارشد بهداشت محيط

علم و فن كنترل عواملي از محيط زيست است كه به هر طريقي مي توانند در رفاه و سلامت جسمي، روحي و اجتماعي فرد تأثير داشته باشند. مهندسي بهداشت از سال ۱۳۳۱ تا سال ۱۳۳۵ غالبا به صورت تيمي مركب از مهندسين كادر ستادي وزارتخانه در نقاط مختلف كشور فعاليت داشته اند. وظايف آنها علاوه بر تهيه دستورالعمل ها و فرمهايي در زمينه مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، ‌ مبارزه با حشرات و جوندگان، دفع فضولات جامد، ‌بهسازي منابع آب و طراحي و اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني بود. علم بهداشت محیط با کنترل بیماری مالاریا و ارائه راهکارهایی در زمینه با مقابله با آن، گسترش بسیار زیادی پیدا کرد. گسترش این علم تا حدی ادامه داشت که علاوه بر مراکز بهداشتی درمانی، لزوم داشتن بهداشت محیط در بیمارستان ها احساس شد. واحد بهداشت محیط در بیمارستانها، علاوه بر فاکتورهای یاد شده در بالا، به حساسیت های محیطی در قالب درمان می پردازد و با استفاده از دستورالعمل ها به ارائه راهکارهای بهینه در جهت هر چه سالمتر کردن محیط عمومی بیمارستان از نظر بهداشتی می باشد.

شرح وظايف :

 • هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه
 • تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي مختلف
 • نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون
 • وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان (شبكه عمومي و خصوصي) و تشكيل پرونده مربوط به آن
 • كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي و شيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرايط موجود
 • نظارت، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع آوري، نگهداري، تفكيك، انتقال، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني
 • نظارت و كنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و در صورت معضل، ارائه پيشنهادهاي اجرايي مناسب
 • نمونه برداري پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده (در صورت وجود تصفيه خانه) به منظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب
 • كنترل حشرات و جوندگان با الويت بهسازي محيط، دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركت هاي سم پاشي غير مجاز
 • نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بيمارستان
 •  اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي و ضدعفوني (روپوش، كلاه، دستكش، ماسك، چكمه و...) و تدارك سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان
 •  بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش و سرمايش) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود
 •  پيگيري و اقدام در زمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونسازبا كمك مسئول فيزيك بهداشت
 •  نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :(شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه، وضعيت سردخانه، انبار نگهداري مواد غذايي، سرويس هاي بهداشتي، بهداشت فردي كاركنان، اتاق استراحت كاركنان، شستشو و ضدعفوني ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ، وسایل و ظروف مورد استفاده و ...)
 • نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 • نظارت و کنترل دائم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههای شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و ضدعفونی و اتوکشی البسه بخش عفونی و آلوده (توضیحا در کاربرد مواد ضدعفونی کننده بایستی دقت لازم در انتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود.
 • ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان در هماهنگ کردن فعالیت های اجرایی و دستورالعملها و اقدامات نظارتی در بیمارستان
 • ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیت ها و پیگیری امور بدین طریق کاملا قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی)
 • نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفای حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار کپسول های طبی و ....
 • ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین
 •  انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
 •  فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان