فناوري اطلاعات


 

مسئول خدمات كامپيوتري : مهدي مسكوت - كارشناس نرم افزار

شرح وظايف :

1- بخش سخت‌افزار: در اين بخش فعالیت‌هاي مختلفي در راستاي خريد ، تعمير و پشتيباني قطعات سخت‌افزاري، سيستم‌هاي كامپيوتري و سرورهاي مستقر در اين بيمارستان انجام مي‌گردد .اين قسمت وظيفه نگهداري سخت‌افزار موجود، نيازسنجي بيمارستان در راستاي سخت‌افزارهاي جديد، آموزش نگهداري صحيح از سيستم‌ها به پرسنل و بازديد متناوب جهت بررسي سيستم‌هاي سخت‌افزاري بیمارستان را بر عهده دارد.

در این بخش در صورت نیاز به تجهیزات جدید، ابتدا لزوم وجود آن تجهیز، بررسی می‌گردد و در صورت تأیید شدن، نیاز آن، به مدیریت بیمارستان منتقل می‌شود. در صورت جلب موافقت مدیریت بیمارستان، دستگاه‌های موجود در بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از بررسی بازار، دستگاه مورد نظر، تهیه و نصب می‌گردد. همچنین به منظور استفاده‌ی بهینه از امکانات موجود، در صورت خرابی تجهیزات سخت‌افزاری، با بررسی اشکال بوجود آمده، در صورت امکان رفع اشکال، دستگاه مجدداً راه‌اندازی می‌گردد. و یا در صورت لزوم، به تعمیرگاه، انتقال می‌یابد.

2- بخش شبكه: در اين بخش، فعالیت‌های مربوط به راه‌اندازي و نگهداری شبكه‌ي کامپیوتری بيمارستان و گسترش آن انجام مي‌شود .اين بخش همچنين وظيفه‌ی بررسي و برقراي امنيت شبكه را نيز بر عهده دارد. استفاده کامل و تمام عیار از امکانات تکنولوژیکی دنیا، از شبکه‌های کامپیوتر، همواره در این بخش مد نظر است. و سعی بر آن است تا با بضاعت موجود، حداکثر بهره برداری از شبکه کامپیوتری بیمارستان، انجام شود. بطور مثال، برقراری ارتباط تصویری سیستم دوربین‌های امنیتی از طریق شبکه، یکی از فعالیت‌های جنبی این بخش از واحد فناوری اطلاعات است.

3- بخش نرم‌افزار: در اين بخش، پشتيباني و نگهداری سامانه‌های نرم‌افزاری موجود در کامپیوترها از قبیل، سیستم عامل، نرم‌افزارهای کاربردی و نیز نرم‌افزارهای سامانه‌ی اطلاعات بیمارستان (HIS) و سامانه‌ی اطلاعات مدیریت (MIS) و همچنين پایگاههاي داده‌ای مربوط به آنها انجام مي‌گردد. در کنار این سامانه‌ها، سامانه‌ی مدیریت صف و نوبت‌دهی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته در مورد این سامانه‌ به علت نحوه‌ي بهره‌برداري كاملاً اختصاصي در واحد پذيرش، راهبري سيستم بطور كامل در آن واحد انجام مي‌گردد و واحد فناوري اطلاعات، صرفاً به پشتيباني از اين راهبري مي‌پردازد. از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش از واحد فناوري اطلاعات، آموزش كاربردي استفاده از نرم‌افزارهاي متداول به پرسنل، رفع ايرادات آنها در سيستم‌هاي نرم‌افزاري، بررسي و در صورت انجام رفع باگ در نرم‌افزارهاي HIS و MIS و يا گزارش آن به شركت توليد كننده، پشتيان‌گيري منظم از اطلاعات ذخيره شده بر روي سرورهاي بيمارستان، ساخت گزارش‌هاي مورد نياز پرسنل در سيستم، تهيه فايلهاي مورد نياز واحدهاي ديگر كه در تعامل با بيمارستان و بيماران ميباشند (مثل بيمه‌ها) و ... مي‌باشد .شايان ذكر است كه نرم‌افزارهاي HIS و MIS مورد استفاده در بيمارستان، توليد شركت طراح داده پيشرو مي‌باشد. همچنين ساير نرم‌افزارها و شركت‌هاي توليد كننده، عبارتند از: سامانه نوبت‌دهي و مديريت صف، شركت داده آوران، سيستم حضور و غياب و صدور ژتون، شركت دنياي پردازش

4- بخش اينترنت: ايجاد و كنترل دسترسي واحدها و پرسنل بيمارستان به اينترنت وظيفه‌اي است كه براي اين بخش از واحد فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده‌است.