بخش زنان


سرپرستار بخش زنان : نويد طاهريان - كارشناس پرستاري

شرح وظايف :

 • اخذ گزارش کلیه امور جاری بخش در شیفت های عصر و شب و تحویل گرفتن بخش
 • تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف
 • تنظیم برنامه کار و تقسیم روزانه بین کارکنان بخش
 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران اقدام لازم جهت رسیدگی مسائل درمانی آنان
 • برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری توسط کادر تحت سرپرستی
 • بازدید ازکلیه بیماران بخش و رسیدگی مستقیم به بیماران بدحال و برنامه ریزی جهت مشکلات بیماران و آموزش بیماران و خانواده
 • تماس و ارتباط جهت پیگیری مسائل بیماران با سایر واحدهای بیمارستان و پزشکان معالج وبرقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
 • نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت ها
 • پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و  لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن و برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار وکنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن
 • ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط(شامل: درخواست ها، وقایع غیر مترقبه حوادث، کمبودها و نقایص ، نیازها و...) و تهیه و تنظیم و آمارهای مربوطه
 • توجه به نیازها و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی و هماهنگی و اقدام جهت رفع مسائل و مشکلات اداری کارکنان تحت سرپرستی و شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان
 • مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بازآموزی و... کارکنان و ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان و برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
 • برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت و برنامه ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • مشارکت و همکاری باکمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه
 • همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروههای بازرسی
 • کنترل حضورو غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 • تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
 • انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

شرح وظايف پرستار :

 1. جلب اعتماد و اطمینان بیمار و خانواده و برقراری ارتباط حرفه ای موثر (آشناسازی با محیط، پاسخ صحیح به سوالات ، درخواست ها و مشکلات بیمار)
 2. تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل و به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیمار همراه با مسئول شیفت یا بخش
 3. انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن
 4. توجه به نیازهای جسمی بیمار و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی بیمار

نیازهای جسمی مطرح شده شامل :

 • تأمین بهداشت فردی و پوست ، مو، دهان و...
 • خواب ، استراحت و آسایش
 • تغذیه: تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار
 • تأمین نیازهای دفعی بیمار ، سوندگذاری معده (NGT) گاواژ و انجام مراقبت های لازم کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی، سوند گذاری مثانه، شستشوی مثانه، مراقبت از سوند و درن ها و هموواگ ،گاواژ، لاواژ، مراقبت از آن . و انواع تنقیه و ثبت در بر گه هاي تعبيه شده
 • تنفس(تمرینات تنفسی، اکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت ازلوله تراشه وتراکئوستومی)
 • گردش خون (کنترل علائم حیاتی) و ثبت
 • نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار(حرکت در تخت،خروج از تخت، انتقال به صندلی، تغییر وضعیت، انجام حرکات فعال و غیرفعال، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی ) و ثبت
 • تعادل آب الکترولیت ها و کنترل جذب و دفع، بررسی وحفظ تعادل الکترولیتی ، توزین روزانه و ثبت
 • مراقبت از سیستم پوستی و مراقبت از پوست و مخاط ، مراقبت از انواع زخم ها، کشیدن بخیه ها و ثبت
 • مراقبت از سیستم عصبی (کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب) و ثبت
 1. انجام مراقبت های تشخیصی، درمانی تجویز شده در موراد زیر:
 • دادن داروهای خوراکی، واژینال، رکتال و تزریقی (جلدی، زیرجلدی و وریدی، عضلانی و واکسیناسیون) مایعات وریدی تزريق خون و فراورده های آن، کنترل اثر درمان و پیشگیری از عوارض جانبی آنها، تغذیه کامل وریدی، انجام ECG ، گذاشتن سوند فولی، گذاشتن سوند معده(NGT) ، کشش پوستی، برقراری خط وریدی (Iv line) ،خارج کردن تامپونهای واژینال و بینی و ثبت
 1. انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء
 2. ارائه اقدامات پرستاری درانتقال بیمار ازبخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوطه
 3. ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد
 4. اقدامات مناسب درجهت تأمین ایمنی بیمار، پیشگیری ازحوادث احتمالی
 5. ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد ازعمل
 6. آماده سازی بیمار جهت ترخیص
 7. شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی
 8. شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران، گزارش و اقدامات انجام شده
 9. مراقبت ازبیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت ازجسد مطابق موازین شرعی
 10. آشنایی با طرزاستفاده صحیح ازتجهیزات بخش ساکشن، DC شوک،  اکسیژن سانترال، پالس اکسی متر،  مانیتورینگ، گلوکومتر، لارنگوسکوپ
 11. مراقبت و ارزیابی عملکرد کاتتر اپید ورال و دستگاه پرفیوژر