قوانين پذيرش


 

راهنماي بيماران و همراهان گرامي

 

 

 

*راهنماي طبقات بيمارستان

اين بيمارستان داراي 6 طبقه مي باشد كه شامل :

طبقه زير زمين : آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي ، ماموگرافي ، OPG ، آشپزخانه و بوفه

طبقه اول : نگهباني و اطلاعات ، پذيرش سرپائي و بستري ، صندوق ، داروخانه ، اورژانس ، اتاق CPR، اتاق بستري ، درمانگاه ها شامل گوش و حلق و بيني و پزشكي عمومي ، اسناد و مدارك پزشكي

طبقه دوم : شامل درمانگاه هاي ريه ، مغز و اعصاب ، جراحي عمومي ، متخصص داخلي ، چشم ، OCT ، ليزر ، آنژيوگرافي چشم ، زنان ، قلب ، تست ورزش و اتاق نوبت دهي

طبقه سوم : شامل 6 اتاق عمل ، ريكاوري و  CSR

طبقه چهارم : بخش جراحي مردان با 38 تخت فعال شامل جراحي چشم ، گوش و حلق و بيني ، جراحي عمومي

طبقه پنجم : بخش جراحي زنان با 38 تخت فعال شامل جراحي چشم ، گوش و حلق وبيني ، جراحي عمومي و زنان

طبقه ششم : شامل سلف سرويس و پاويون پزشكان

ساختمان ياس و نرگس : در مجاورت ساختمان اصلي بيمارستان از ورودي طبقه اول شامل شنوائي سنجي ، تداركات ، نمازخانه ، لنژري ، ترخيص ، انبار عمومي ، مديريت پرستاري ، مركز تلفن ، بهداشت حرفه اي ، مديريت مالي و حسابداري ، بهداشت محيط ، كارگزيني ، تغذيه ، دفتر فناوري اطلاعات ، تجهيزات پزشكي ، سالن اجتماعات ، دبيرخانه و مديريت بيمارستان

ساختمان شماره 2 صدر به آفرين : شامل دندانپزشكي ، طب فيزيكي و فيزيوتراپي و بازتواني قلب

*مراجعين پذيرش بستري

1.جهت بستري بيماران حضور يك همراه الزامي است .

2. براي بستري بيماران وجود كارت ملي دستور بستري الزامي است .

3. لازم است بيماران فرزند پسر بالاي 22 سال جهت بستري شدن گواهي تحصيلي ارائه نمايند .

4. لازم است بيماران فرزند دختر بالاي 18 سال جهت بستري شدن شناسنامه ارائه نمايند .

5. بيماران اتباع خارجي جهت بستري وجود كارت شناسائي و يا گذرنامه الزامي است .

*مراجعين پذيرش سرپائي و درمانگاه ها

1.بيماران جهت گرفتن نوبت از درمانگاه هاي ( چشم – شبكيه – مغز و  اعصاب – قلب ( بعد از ظهر ) و زنان ( بعد از ظهر ) بايد به صورت تلفني نوبت بگيرند .

2. بيماران نمي توانند به صورت همزمان به  دو درمانگاه مراجعه نمايند . گرفتن نوبت از درمانگاه دوم منوط به رهايي از درمانگاه اول مي باشد .

3. بيماران پس از گرفتن شماره از دستگاه نوبت دهي بايستي در انتظار فراخواني پذيرش بمانند و پس از انجام مراحل پذيرش به درمانگاه مورد نظر مراجعه نمايند .

*مراجعين راديولوژي

1.نسخه هاي راديولوژي – سونوگرافي و ماموگرافي از تاريخ صدور به مدت يك ماه اعتبار دارد .

2. اعتبار صفحه اول دفترچه ونسخه پزشك با هم مطابقت داشته باشد در غير اين صورت نياز به گرفتن كپي صفحه اول دفترچه مي باشد .

3. بيماران داراي سونوگرافي شكم و كبد بايستي حداقل 7 ساعت ناشتا باشند .

4. بيماران پس از گرفتن شماره بايد در انتظار فراخواني شماره توسط متصدي راديولوژي بمانند .

5. ساعت حضور بيماران تقريبي است . خواهشمند است با پرسنل راديولوژي و سونوگرافي مساعدت فرمائيد .

6. بيماران در حين سونوگرافي ، از تايپيست اين واحد سوال نفرمائيد تا در جوابدهي سونوگرافي اشكالي به وجود نيايد .

7. جهت هر گونه جابجائي در نوبت ، به پذيرش راديولوژي مراجعه نمائيد . ساير قسمت ها پاسخگو نخواهند بود .

*مراجعين آزمايشگاه

1.نسخه هاي آزمايشگاه از تاريخ صدور به مدت يك ماه اعتبار دارد .

2.زمان جوابدهي آزمايشگاه از ساعت 7:30 الي 12 و 14 الي 15 مي باشد .

3.تحويل جواب آزمايش زودتر از زمان مقرر امكان پذير نمي باشد .

4.نسخه هاي آزمايشگاهي بايستي داراي تاريخ ويزيت باشد . در غير اينصورت بايستي پشت برگه ممهور به مهر پزشك معالج و امضا وي باشد .

*مراجعين داروخانه

1.نسخ داروخانه از تاريخ صدور نسخه به مدت يك هفته اعتبار دارد .

2. برخي از نسخه هاي داروخانه به دليل خاص بودن دارو نياز به تائيد اينترنتي سازمان تامين اجتماعي دارد . لذا تحويل اين نسخ طولاني مي شود . بنابراين بيماران محترم با پرسنل داروخانه همكاري بفرمائيد.

3. برخي از داروها فقط با نسخه متخصص قابل تحويل مي باشد .

4. داروخانه از پذيرش نسخ خارج از بيمارستان معذور مي باشد .

*مقررات بخش هاي درماني

1.ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 16-14 مي باشد .

2.لازم است دفترچه و مدارك شناسائي بيماران تا پايان ترخيص همراه آنان باشد .

3. لازم است بيماران محترم وسايل شخصي خود را به همراهان خود تحويل دهند .

4. حضور همراهان بدون داشتن كارت همراه در بخش هاي درماني ممنوع مي باشد .

5. از آوردن اطفال زير 13 سال به داخل بخش ها خودداري نمائيد .

6. پس از اتمام مراحل درماني و بهبود نسبي حال بيماران پرونده به واحد ترخيص ارجاع و مراتب به همراهان اعلام مي گردد .

7. جهت ترخيص بيماران بهيچ وجه عجله نفرمائيد .

*ترخيص

1.ترخيص بيماران منوط به دستور پزشك و تكميل پرونده توسط بخش مي باشد . لذا همراهان محترم لطفاً با پرسنل واحد ترخيص همكاري نمائيد .

2. در صورت كامل نبودن مدارك و ناخوانا بودن كپي آنها ، نياز به ارائه اصل و كپي مجدد مدارك ميباشد.

3. لازم است بيماران دفترچه بيمه خود را هنگام ترخيص از مسئول بخش مربوطه تحويل بگيرند .

*بيمه مكمل

1.بيماران داراي بيمه تكميلي با در دست داشتن دفترچه بيمه و دستور بستري جهت گرفتن معرفي نامه به شركت بيمه مورد نظر مراجعه كنند .

2. بيماران داراي كارت طلائي ( مكمل ) نياز به گرفتن معرفي نامه ندارند .